Kraj rozdelí dotácie vo výške 322 tisíc eur
Piatok 18. január 2019,
celkovo: 12269056 čitateľov
online: 8 čitatelia
tel: 044 / 431 36 48
mob: 0907 915 380
Ružomberský hlas na facebooku  Ružomberský hlas na twitteri
Loading
pridaj inzerát, pošli odkaz redakcii
nezabudni uviesť kontakt a číselný kód
+=

17. január 2019 | 09:34
Premiéra filmu Trhlina podľa románu Jozefa Kariku bude v ružomberskom kine Kultúra 24. januára o 20:00.
17. január 2019 | 09:33
Erik Daniel už nie je súčasťou prvého mužstva MFK Ružomberok, nedohodol sa s klubom napriek lukratívnej ponuke na predĺžení zmluvy.
11. január 2019 | 12:00
Prvé číslo Ružomberského hlasu v tomto roku vyjde o týždeň - v piatok 18. januára.
11. január 2019 | 12:00
Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude v stredu 30. januára 2019.
11. január 2019 | 11:59
7. januára začali futbalisti MFK Ružomberok zimnú prípravu, absolvujú aj sústredenia v Liptovskom Jáne a Turecku.
aktuálne číslo: 2018 / 24 (21. december 2018)
kontakty
email: redakcia@rkhlas.sk
tel: 044 / 431 36 48
šéfredaktor: Mgr. Michal Domenik
mobil: 0907 915 380
redaktor: Ing. Ján Sokolský
mobil: 0918 344 358
redaktorka: Mgr. Michaela Milá
mobil: 0905 849 453Kraj rozdelí dotácie vo výške 322 tisíc eur

5. apríl 2018 | 11:28 | 1567

ŽILINA (Michal Paška, foto autor) - Ružomberský hlas, ako jediné médium z liptovského regiónu, tradične v Úrade Žilinské-ho samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline v pondelok (19. marca) sledoval zasadnutie kraj-ského parlamentu. Bolo v poradí štvrté pod vedením predsedníčky kraja Eriky Jurinovej. Na nasledujúcich riadkoch sa podrobnejšie pozrieme na dva zaujímavé body, v ktorých vystupovali aj zá-stupcovia nášho, ružomberského okresu. Riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania Úradu ŽSK Ivan Mokrý poslancom predstavil návrh zmien a doplnkov číslo 5 územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja. Reč v ňom bola aj o cyklotrasách. „Pán riaditeľ, chcem sa spýtať, či je ešte v rámci tejto prípravnej fázy možnosť doplniť aj cyklotrasy z Ružomberka na Lip-tovský Mikuláš prípadne na Dolný Kubín?,“ pýtal sa poslanec Ján Bednárik.

„V tomto znení, v akom je dnes územno-plánovacia dokumentácia, to už nie je možné. Ako sme hovorili aj na komisii dopravy (jej členom je aj Ján Bednárik spolu s ďalším poslancom za ružomberský okres Dušanom Laukom - pozn. autora), budeme pracovať na doplnení materiálu cyklostratégie v našom kraji. Všetky ďalšie návrhy budeme posudzo-vať v rámci nového územného plánu ŽSK. V ňom je možné dopracovať ďalšie cyklotra-sy, ktoré sa do tej doby pripravia a preukáže sa možnosť ich realizácie v budúcnosti,“ reagoval Ivan Mokrý. Tému budeme v Ružomberskom hlase ďalej sledovať.

Županka uznala nedokonalosť
Poslanci dali zelenú aj programom aktívny človek – aktívna spoločnosť, kultúra a regio-nálny rozvoj. V rámci nich ŽSK rozdelí na dotácie sumu 322 000 €. „Hlavným cieľom je podporiť rozvoj voľnočasových aktivít, zastaviť pokles záujmu obyvateľov o šport a te-lesnú kultúru, podporiť rozvoj vrcholového, mládežníckeho a výkonnostného športu na celom území Žilinského kraja. Podporíme aj spoluprácu pri organizácii športových aktivít či zlepšenie stavu športovísk,“ uviedla pred poslancami Eva Rovňanová, riaditeľka odbo-ru školstva a športu Úradu ŽSK. Podporí sa tiež kultúra a regionálny rozvoj. Výzva bola vyhlásená včera (vo štvrtok 22. marca – pozn. autora). Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 500 €, maximálna 3000 €.

„V tomto všeobecne – záväznom nariadení nám jednoznačne absentujú pravidlá. Bol by som veľmi rád, ak sa bude robiť zmena, aby sa kritériá a pravidlá určili. Minimálne na to, aby sa poslanci, ktorí sú v jednotlivých komisiách, mohli odborne a zmysluplne rozhod-núť. Budem rád, ak sa dajú pripomienky naprieč celému politickému spektru a všeobec-ne – záväzné nariadenie budeme revidovať,“ povedal vo svojom vystúpení Ľubomír Ku-báň.

Pokračoval Michal Slašťan, ktorý podporil vyjadrenie svojho predrečníka. „Vnímam to tak, že tento spôsob udelenia dotácie je najadresnejší. My, poslanci, povieme občanom, športovým klubom a ďalším organizáciám, že vnímame ich činnosť, vážime si ju a chceme ju svojim spôsobom podporiť. Som rád, že návrh vo finančnej komisii prešiel jednomyseľne. Materiál sa ešte určite dá v niečom zlepšiť, ale prosím o jeho podporu,“ požiadal kolegov z poslaneckého zboru.

Predsedníčka kraja Erika Jurinová dala poslancom za pravdu. „Ak by sme mali viac času, už dnes by bola na stole zmena všeobecne – záväzného nariadenia. Oddialili by sme však poskytnutie dotácie. Vaše požiadavky sú úplne jasné a predmetné. Vnímame ich veľmi podobne, kritéria chceme zmeniť.“

V tomto roku by sa malo realizovať aj druhé kolo výzvy. V rámci každej výzvy sa bude prerozdeľovať suma 50 000 €.
Vydáva Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok.
Webstránku RH zabezpečujeme v spolupráci s Oddelením informačných technológií Mestského úradu v Ružomberku.
Šéfredaktor a DTP design Mgr. Michal Domenik, redaktor Ing. Ján Sokolský. Povolené Registračné číslo 1/92.
Adresa: Bjornsonov dom, Námestie slobody 10, 034 01 Ružomberok. tel. 044 / 431 36 48.
Uzávierka príspevkov je vždy v piatok, týždeň pred aktuálnym vydaním novín.

TOPlist