PRVÁKOV V RUŽOMBERKU BY MALO BYŤ 256 (+TERMÍNY ZÁPISOV)
Piatok 18. január 2019,
celkovo: 12269094 čitateľov
online: 16 čitatelia
tel: 044 / 431 36 48
mob: 0907 915 380
Ružomberský hlas na facebooku  Ružomberský hlas na twitteri
Loading
pridaj inzerát, pošli odkaz redakcii
nezabudni uviesť kontakt a číselný kód
+=

17. január 2019 | 09:34
Premiéra filmu Trhlina podľa románu Jozefa Kariku bude v ružomberskom kine Kultúra 24. januára o 20:00.
17. január 2019 | 09:33
Erik Daniel už nie je súčasťou prvého mužstva MFK Ružomberok, nedohodol sa s klubom napriek lukratívnej ponuke na predĺžení zmluvy.
11. január 2019 | 12:00
Prvé číslo Ružomberského hlasu v tomto roku vyjde o týždeň - v piatok 18. januára.
11. január 2019 | 12:00
Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude v stredu 30. januára 2019.
11. január 2019 | 11:59
7. januára začali futbalisti MFK Ružomberok zimnú prípravu, absolvujú aj sústredenia v Liptovskom Jáne a Turecku.
aktuálne číslo: 2018 / 24 (21. december 2018)
kontakty
email: redakcia@rkhlas.sk
tel: 044 / 431 36 48
šéfredaktor: Mgr. Michal Domenik
mobil: 0907 915 380
redaktor: Ing. Ján Sokolský
mobil: 0918 344 358
redaktorka: Mgr. Michaela Milá
mobil: 0905 849 453PRVÁKOV V RUŽOMBERKU BY MALO BYŤ 256 (+TERMÍNY ZÁPISOV)

5. apríl 2018 | 14:13 | 1852TOP ČLÁNOK

RUŽOMBEROK (red, ilustračné foto rkhlas) - Koľko bude prvákov?
V Ružomberku do prvých tried základných škôl by v septembri malo nastúpiť 256 prvákov. Na uplynulom zasadnutí ružomberských poslancov o tom informoval Jozef Pažítka, vedúci Oddelenia školstva a športu MsÚ. Poslanci schválili na základe predloženej správy pre školský rok 2018/2019 počty tried prvého ročníka takto: ZŠ Biely Potok – ½ triedy (13 prvákov), ZŠ Bystrická cesta – 3 triedy klasické a 1 trieda pre mimoriadne nadané deti (70 prvákov spolu), ZŠ Černová – 1 trieda (15 prvákov), ZŠ Klačno – 3 triedy (63 prvákov), ZŠ Sládkovičova – 2 triedy (46 prvákov), ZŠ Zarevúca – 3 triedy (49 prvákov).
Oddelenie školstva pred zápisom, ktorý bude v piatok 6. apríla poobede, zisťovalo podľa trvalého pobytu počet detí, ktoré pripadajú do úvahy pre zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ružomberok. „Zohľadnili sme pri tom príslušné školské obvody jednotlivých základných škôl a súčasne určili počet tried,“ vysvetlil J. Pažítka.

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKOV
Tie sa uskutočnia na jednotlivých školách v rozličných časoch a rôznych dátumoch. Prehľad aj s adresami a internetovými stránkami škôl vám prinášame v tabuľke. Na zápis prineste ob-čiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho zne-výhodnení a tiež prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť z internetovej stránky školy alebo ju vyplníte priamo na zápi-se. Podľa zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole. Riadi-teľ školy oznámi miesto a čas zápisu v priestoroch základnej školy a v dostatočnom predstihu aj na vstupe do budovy, na in-ternetovej stránke a na stránke zriaďovateľa. „Prosíme všet-kých rodičov detí narodených od 1. septembra 2011 do 31. au-gusta 2012 s trvalým pobytom na území Ružomberka, aby sa dos-tavili na zápis. V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu mimo Ružomberka, respektíve mimo územia Slovenska, do-ručte Rozhodnutie o prijatí žiaka na oddelenie školstva a športu mesta Ružomberok,“ dodala.

Termíny zápisov detí do 1.ročníka v základných školách v Ružomberku
ZŠ Biely Potok, (Školská 7, 034 03 Ružomberok)
6. 4. 2018, od 14:00 do 16:00 hod.
http://www.rkbielypotok.edupage.org

ZŠ Bystrická cesta (Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok)
6. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hod.
elokované pracovisko Dončova
6. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hod.
http://www.zsbystricka.sk

ZŠ Černová (Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok)
6. 4. 2018 od 13:30 do 17:00 hod.
http://www.zscernova.edupage.org

ZŠ Klačno (Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok)
6. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hod.
http://www.zsklacnork.sk

ZŠ Sládkovičova (Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok)
6. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hod.
http://www.zssladkovicova.edupage.org

ZŠ Zarevúca (Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok)
6. 4. 2018 od 13.00 hod do 18.00 hod.
http://www.zszarevuca.sk

ZŠ sv. Vincenta (Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok)
9. 4. 2018 od 14:00 do 17:00 hod.
10. 4. 2018 od 14:00 do 17:00 hod.
http://www.vincent.edupage.org
Vydáva Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok.
Webstránku RH zabezpečujeme v spolupráci s Oddelením informačných technológií Mestského úradu v Ružomberku.
Šéfredaktor a DTP design Mgr. Michal Domenik, redaktor Ing. Ján Sokolský. Povolené Registračné číslo 1/92.
Adresa: Bjornsonov dom, Námestie slobody 10, 034 01 Ružomberok. tel. 044 / 431 36 48.
Uzávierka príspevkov je vždy v piatok, týždeň pred aktuálnym vydaním novín.

TOPlist