Financie pre liptovské múzeum aj školy
Utorok 20. apríl 2021,
celkovo: 15249809 čitateľov
online: 29 čitatelia
tel: 044 / 431 36 48
mob: 0907 915 380
Áčko - inzercia
Ružomberský hlas na facebooku  Ružomberský hlas na twitteri
Loading
pridaj inzerát, pošli odkaz redakcii
nezabudni uviesť kontakt a číselný kód
+=

14. apríl 2021 | 09:57
Najbližšie číslo Ružomberského hlasu (8/2021) vyjde v piatok 23. apríla, uzávierka je 16. apríla.
14. apríl 2021 | 09:56
Cenu Andreja Hlinku získal na návrh Patrika Haba z rúk primátora Igora Čombora "na diaľku" do Austrálie historik František Vnuk (95).
12. apríl 2021 | 11:44
Dôležité víťazstvo 1:0 dosiahli futbalisti MFK Ružomberok v Senici, kde vyhrali cez víkend v rámci Fortuna ligy.
12. apríl 2021 | 11:14
Riaditeľ ÚVN v Ružomberku Vladimír Lengvarský sa stal ministrom zdravotníctva, jeho pozíciu v nemocnici už zastáva dovtedajší zástupca Tomáš Sieber.
12. apríl 2021 | 11:13
Basketbalistky MBK Ružomberok vyhrali aj tretie semifinále extraligy proti ŠKP Banská Bystrica a postúpili do finále, v ktorom sa stretnú s Piešťanmi, prvý duel bude 17.4. v Ružomberku.
aktuálne číslo: 2021 / 06 (26. marec 2021)
kontakty
email: redakcia@rkhlas.sk
tel: 044 / 431 36 48
šéfredaktor: Mgr. Michal Domenik
mobil: 0907 915 380
redaktor: Ing. Ján Sokolský
mobil: 0918 344 358
redaktorka: Mgr. Michaela Milá
mobil: 0905 849 453
odporúčané stránky



Financie pre liptovské múzeum aj školy

9. október 2020 | 11:51 | 518

ŽILINA (Michal Paška, foto autor) - Poslanci sa venovali viacerým bodom, etický kódex stiahli z rokovania. Dvadsiate zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnilo tento pondelok. Ružomberský hlas sledoval dianie v rokovacej sále Úradu ŽSK v Žiline tradične ako jediné liptovské médium. Na nasledujúcich riadkoch vám sprostredkujeme najdôležitejšie informácie z rokovania krajského parlamentu.

Hospodária s prebytkom
Monitorovaciu a hodnotiacu správu o čerpaní rozpočtu ŽSK
za 1. polrok tohto roka poslanci vzali na vedomie.
„Hospodárenie ŽSK vrátane finančných transakcií za prvý polrok 2020 skončilo prebytkom 40 332 151 eur. Je to 4 175 207 eur menej ako v roku 2019. Tento pokles súvisí hlavne s nižším plnením príjmov a vyššou splátkou istiny návratných zdrojov financovania,“ vysvetlila poslancom Katarína Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického Úradu ŽSK.

Po vylúčení príjmových finančných operácií (44 756 374 eur) a výdavkových finančných operácií (11 592 678 eur) predstavujú príjmy 106 236 427 eur a výdavky 99 067 972 eur. „Rozpočtové hospodárenie ŽSK po vylúčení finančných operácií skončilo s prebytkom 7 168 455 eur. V porovnaní s rokom 2019 je to menej o 6 442 009 eur,“ dodala Katarína Gazdíková.

Schválili pôžičku od štátu
Zelenú od poslancov dostal aj návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre ŽSK vo výške

6 508 961 eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Peniaze od štátu musí kraj použiť ešte v tomto roku. Rovnomerné ročné splátky by mal kraj začať platiť v roku 2024, poslednú splátku by mal vyplatiť o tri roky neskôr.
Z týchto peňazí kraj zafinancuje aj viaceré investičné akcie, ktoré v tomto roku pôvodne „stopol“. Poslanci ich realizáciu schválili v rámci tretej tohtoročnej úpravy rozpočtu.

Pre múzeum i školy
Pre Liptovské múzeum v Ružomberku je vyčlenených 160 000 eur na stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy. V súčasnosti sa do múzea dostanete len po schodoch, čo značne obmedzuje osoby zdravotným postihnutím.
20 000 eur je určených na dofinancovanie stavebných úprav okenných výplní na ružomberskom gymnáziu.

Pre Školu úžitkového priemyslu v Ružomberku poputuje 150 000 eur na stavebné úpravy, presnejšie na zateplenie a výmenu okien. Rovnaká suma na totožný účel bola odsúhlasená aj pre Spojenú školu v Ružomberku. Obchodná akadémia v Ružomberku má vyčlenených 55 000 eur na druhú etapu stavebných úprav a zateplenia telocvične.
Pri tretej tohtoročnej úprave rozpočtu bolo popri viacerých drobnejších a vynútených zmenách schválených aj bezmála 15 000 eur na stavebné úpravy stredového ostrovčeka na ceste III/2211 v Ružomberku smerom na Rybárpole a mostného objektu.

Minúť do konca roka
Poslanec za Okres Ružomberok Ľubomír Kubáň vo svojom vystúpení poukázal na fakt, že finančné prostriedky v rámci pôžičky od štátu je potrebné využiť do konca tohto roka.
„Má vedenie kraja pripravený aj nejaký záložný plán pre prípad, že niektoré investičné akcie sa nebudú môcť zrealizovať do konca roka? Na mysli mám napríklad verejné obstarávanie, nedokončenie akcií či nepredvídateľné dôvody,“ pýtal sa.
„Rátame v každom prípade s rôznymi možnosťami. Ešte bude v novembri možná posledná úprava rozpočtu. V prípade, že by sme niektoré aktivity nevedeli prefinancovať, tak budeme presúvať financovanie. V každom prípade vieme o tom, že je nutné sumu minúť do konca roka,“ reagovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Uvidia, aký bude vývoj
Ľubomír Kubáň tiež poďakoval aj v mene ostatných poslancov za schválenie investícií, ktoré sme uviedli vyššie.

„Podľa môjho názoru bude nevyhnutné zaradiť v krátkej budúcnosti do investičného plánu aj investičné akcie školskej kuchyne a jedálne, ktoré patria pod Spojenú školu. Sú v zlom technickom stave,“ poukázal.
Reagovala na neho Erika Jurinová. „Snažili sme sa všetky drobné aktivity, ktoré boli pozastavené a mali sme istotu, že ich stihneme ukončiť, dať do návrhu. Budem dúfať, že sa to všetko podarí zrealizovať. Do budúcnosti budeme vidieť, ako sa situácia bude vyvíjať. Všetci viete, že v budúcom roku to môže byť o niečo horšie ako v tomto roku, tak podľa toho budeme pristupovať k investičným požiadavkám.“

Etický kódex nateraz stiahli
Erika Jurinová predložila poslancom návrh Etického kódexu volených predstaviteľov ŽSK. Práve pri tomto bode medzi niektorými poslancami a predsedníčkou kraja prebehla aj ostrejšia diskusia.

Svoje názory na túto problematiku prezentovali aj poslanci za Okres Ružomberok Michal Slašťan a Karol Javorka. Uvádzať ich výnimočne nejdeme, pretože k tejto téme sa vrátime vtedy, keď o nej poslanci budú opäť rokovať.

Z tohto rokovania návrh Etického kódexu volených predstaviteľov ŽSK totiž stiahli. Stalo sa tak na návrh podpredsedu ŽSK Igora Janckulíka, ktorého pri hlasovaní podporilo 26 poslancov. Deviati boli proti, štrnásti sa zdržali a dvaja nehlasovali, takže návrh Igora Janckulíka bol tesne, ale predsa, schválený.

Hlavný kontrolór pokračuje
Dôležitým bodom rokovania bola aj voľba hlavného kontrolóra ŽSK. Prihlásili sa dvaja kandidáti: súčasný kontrolór Ján Konúšik a Vladimír Šagát.
V tajnej voľbe vyslovili poslanci dôveru Jánovi Konúšikovi. Získal 44 hlasov, druhý kandidát oslovil piatich poslancov.

„Chcem poďakovať za prejavenú dôveru. Verím, že aj tých, ktorí mi nedali hlas, svojou prácou presvedčím o tom, že si viem obhájiť svoju funkciu. Považujem to za prejav dôvery nielen mne, ale celému kolektívu, ktorý robí túto prácu,“ povedal staronový hlavný kontrolór.

Odvolaní i menovaní riaditelia
K 30. novembru 2020 zastupiteľstvo odvolalo 16 riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Ide aj o riaditeľa organizácie Trojlístok - centrum sociálnych služieb Antona Macholu a Dagmaru Švecovú, riaditeľku organizácie Likava - centrum sociálnych služieb. Nejde však o žiadne čistky, ale o ukončenie ich štvorročného funkčného obdobia v zmysle schválenej smernice ešte z roku 2011. Odvolaní riaditelia sa o svoje funkcie budú môcť opäť uchádzať vo vyhlásenom výberovom konaní.

„Tento systém štvorročného obdobia, ktorý bol implementovaný po vzore päťročného cyklu konania výberových konaní na riaditeľov stredných škôl, sa ukázal ako dobrý a zmysluplný a priniesol príležitosť zvyšovania kvality riadenia našich organizácií,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Naopak, na päť rokov boli po výberových konaniach do funkcie menovaní riaditeľa ôsmich kultúrnych inštitúcii. Vo funkcii pokračuje aj Miroslava Palanová, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska.

Ocenia Vojtecha Littvu
V uplynulom vydaní našich novín sme vás podrobnejšie informovali o tom, že ŽSK plánuje udeliť známemu tanečníkovi, choreografovi a folkloristovi Vojtechovi Littvovi ocenenie Cena ŽSK pri príležitosti jeho životného jubilea. Ide najvyššie vyznamenanie udelené samosprávnym krajom, s ktorým poslanci, samozrejme, súhlasili.
„Som veľmi rád, že na zozname ocenených je aj pán Vojtech Litvva. Šestnásť rokov som pôsobil na rôznych pozíciách v rámci mesta Ružomberok a dovolím si potvrdiť, že je to výnimočná osobnosť, ktorá pozdvihla región, kraj i Slovensko v rámci folklóru na obrovskú úroveň,“ vyzdvihol Michal Slašťan.

Pre úplnosť dodávame, že rovnaké ocenenie dostane lekár Jaroslav Lúčan z Turca a Rudolf Gerát, ktorý je nestor a neoddeliteľná súčasť rozvoja kultúry na Kysuciach.

Správy vzali na vedomie
Poslanci vzali na vedomie nasledujúce predložené správy: o pláne dopravnej obslužnosti ŽSK, o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave, o príprave Správy ciest ŽSK na zabezpečenie zimnej údržby, o činnosti Nadácie ŽSK pre podporu rodiny za rok 2019, o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2019, o činnosti Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o. za rok 2019 i o činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK v prvom polroku tohto roka.

V rámci interpelácii Ľubomír Kubáň požiadal o zabezpečenie nevyhnutných opráv oporného múru na ulici Nová Hrboltová. Poukázal na rozpadávajúci a drobiaci sa materiál z oporného múru, vypadnuté kamene, rozpadnutú a chýbajúcu časť oporného múru i rozpadávajúcu sa vrchná časť, ktorá prechádza až na cestu III. triedy.
„Žiadam o vykonanie opráv najmä z dôvodu bezpečnosti a urbanizácie dotknutého územia. Pre obyvateľov je cesta III. triedy jediná spojovacia cesta medzi mestskými časťami Rybárpole a Hrboltová v katastrálnom území Ružomberka. Dĺžka oporného múru je 160 metrov,“ uviedol vo svojej požiadavke Ľubomír Kubáň.
Vydáva Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok.
Webstránku RH zabezpečujeme v spolupráci s Oddelením informačných technológií Mestského úradu v Ružomberku.
Šéfredaktor a DTP design Mgr. Michal Domenik, redaktor Ing. Ján Sokolský. Povolené Registračné číslo 1/92.
Adresa: Bjornsonov dom, Námestie slobody 10, 034 01 Ružomberok. tel. 044 / 431 36 48.
Uzávierka príspevkov je vždy v piatok, týždeň pred aktuálnym vydaním novín.

TOPlist